Voor jouw medewerkers: 8 – 14 deelnemers

PROGRAMMA WERKGELUK

Is jouw bedrijf er alles aan gelegen om het werk en de organisatie op een gezonde en verantwoorde manier in te richten? Zonder dat het werk te zwaar op het werkvermogen van de medewerker drukt? 

Faciliteer je medewerkers in het nemen van eigen verantwoordelijkheid rondom gezondheid, competenties en behoud van motivatie. Ons programma maakt het je  makkelijk. 

Programma Werkgeluk

5 Perspectieven

  • Zingeving
  • Autonomie en tijd
  • Vitaliteit 
  • Werkrelaties
  • Persoonlijke groei en feedback

Confucius 5e eeuw v.Chr:

Geef mij werk dat bij mij past en ik hoef nooit meer te werken


Interactief en lekker praktisch

Werkgeluk dus

 

          Elke twee à drie weken vindt er een bijeenkomst plaats. In een dagdeel geven we interactief inhoud aan de vijf thema’s. Tijdens de intro starten we met de eigen score in werkgeluk, kennismaken met elkaar en het vinden van een buddy.  Terugkomen op (huiswerk) vorige sessie / Informeren en inspireren / Eigen idee uitwerken met buddy / Presenteren aan de groep van eigen idee en feedback aan de ander(en) vormt de structuur van de sessies. 

Zingeving

Een bijdrage leveren aan het grotere geheel: de afdeling, het bedrijf, de maatschappij… De deelnemer richt zich op iets anders dan de huidige omstandigheden. Het ‘waarom’ staat centraal; waar word je blij van? Het ‘hoe’ en ‘wat’ volgen daar uit.

Autonomie en tijd

Intrinsieke motivatie van mensen neemt toe als de eigen autonomie op vier vlakken wordt vergroot (4T’s):

 

– taken: zelf kunnen kiezen wat je wilt doen
– tijd: het resultaat telt en niet het aantal uren dat je werkt
– techniek: hoe je je werk doet met welke ondersteuning
– team: het onderhouden van goede werkrelaties

Vitaliteit

Fit zijn betekent meer energie en veerkracht hebben. Voldoende slaap, beweging, gezonde voeding en niet te veel stress vormen de basis van een gezond en fit leven.

 

Onder vitaliteit valt ook mentale veerkracht. Wanneer je goede strategieën hanteert, kun je makkelijker omgaan met tegenslag. Je bent minder snel uit het veld geslagen en je voelt je gelukkiger. 

Werkrelaties

Mensen worden gelukkig van prettige werkrelaties en gelukkige mensen hebben meer kans op goede relaties. Om gelukkig te zijn is het belangrijk om te blijven werken aan je sociale vaardigheden, hechte persoonlijke banden en wederzijdse steun, in het team en daarbuiten.

 

Zo vind je ondersteuning in moeilijke tijden. Sociale steun helpt bij het stellen en bereiken van doelen. Mensen met een sterk sociaal netwerk zijn gezonder en leven langer.

Persoonlijke groei en feedback

In flow werken is heerlijk: dan voel je je sterk, efficiënt, op de top van je kunnen, alert en met volledige aandacht voor je taak. Flow ontstaat als je een interessante taak uitvoert die lastig is (maar haalbaar) en die je met volledige concentratie kunt doen.

 

Het helpt als de werkomgeving is ingericht om die flow te bereiken. Productiviteit en voldoening nemen dan toe. Ook helpt het om jezelf doelen te stellen omtrent het ontwikkelen van bepaalde vaardigheden en te groeien. 

Waar?

De workshop vindt inhouse plaats, of in overleg op een externe locatie.

Iedere deelnemer heeft voorafgaand een vragenlijst ingevuld. In die vragenlijst is duidelijk welke van de 5 thema’s de meeste aandacht behoeven. De vragenlijst dient ter motivatie en inspiratie.

Buddy's

Iedere deelnemer werkt tussentijds de korte huiswerkopdrachten uit met een buddy. Belangrijk is een goede match tussen de buddy’s.  

Zo blijft het effect van het programma niet beperkt tot alleen de bijeenkomsten. De opdrachten zijn te integreren met de werkzaamheden.   

Andere opties

Sommige thema’s vragen meer individuele aandacht en diepgang. In dat geval maken we aanvullend afspraken voor persoonlijke coaching.

Spelen er binnen het bedrijf bijzondere omstandigheden? De context, inhoud en specifieke behoefte vormt belangrijke richting voor het totale programma. Geen “one size fits all” dus! 

Resultaten. De deelnemer:

Bepaalt zijn eigen werkgeluk op de onderdelen zingeving, autonomie, vitaliteit, werkrelaties en persoonlijke groei

Maakt een persoonlijke kaart van zijn persoonlijke thema's

Wordt zich bewust van zijn waarden

Vraagt zich af hoe groot het verschil is tussen wat hij doet en wat hij wil doen. Ben ik op mijn plek in de organisatie?

Gaat aan de slag met tips om werkgeluk te vergroten

Wisselt positieve ervaringen en complimenten uit met andere deelnemers

Jakob is ruim 20 jaar trainer en begeleider van projecten. Hij werkt voor zowel bedrijven als voor de overheid. Jakob heeft ervaring met aansturing van projecten, met het verbinden van mensen onderling en het komen tot tastbare resultaten. Deze vaardigheden zet hij in in de verschillende bijeenkomsten van het programma.

– Jakob Zwinderman, 58 jaar, entert(r)ainer en projectmanager, Oude Pekela

Tiny heeft na 10 jaar HR advies in 2017 de overstap gemaakt naar vitaliteit. Ze begeleidt bedrijven en individuen bij het voorkomen en voorkómen van ziekte. Ook is ze 'ervaringsdeskundige' in langdurige ziekte. Haar missie is om bedrijven en daarmee veel mensen vitaal en gelukkig te maken. Met de natuurlijke kracht die in hun eigen leefstijl te vinden is. Open, in verbinding en vol overgave zet ze deelnemers aan tot denken en ... doen!

– Tiny Fortezza – Kuiken, 41 jaar, holistisch leefstijlcoach en -trainer, Joure

Wat andere deelnemers zeiden:

– Ik ga aan de slag met feedback binnen mijn team –

– Jakob en Tiny vullen elkaar mooi aan tijdens de trainingen –

– Zelfs online was er toch een soort van verbinding binnen de groep –

– Ik heb meer ruimte voor mezelf gemaakt –

– Ik ga voor meer rust in mijn werk en leven –

– Ik ga voor meer creativiteit in mijn werk en leven –

Wil jij meer werkgeluk op de werkvloer?!

Vraag dan een kennismakingsgesprek aan en we kijken samen wat wij voor jouw organisatie, en vooral voor jouw medewerkers persoonlijk, kunnen betekenen.