Tiny

Tiny

Privacy

Privacyverklaring

Eigenstijl Leefstijlcoaching, vertegenwoordigd in de natuurlijke persoon mevrouw Tiny Fortezza – Kuiken, gevestigd aan De Swel 4 8502 DE Joure, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.eigenstijlleefstijlcoaching.nl

Tiny Fortezza – Kuiken
De Swel 4
8502 DE Joure
Telefoonnummer 0031-653623812

Persoonsgegevens die Eigenstijl Leefstijlcoaching verwerkt:

Eigenstijl Leefstijlcoaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:

Eigenstijl Leefstijlcoaching verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

Gezondheidsgegevens zoals gezondheidsklachten, gegevens huisarts en zorgverzekering. Daarnaast gegevens omtrent leefstijlgewoontes op gebied van bewegen, roken, alcohol, voeding, ontspanning.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk:

Eigenstijl Leefstijlcoaching bewaart jouw persoonsgegevens conform de WBGO voor een periode van 20 jaar. Een half jaar na afloop van een coachingstraject wordt jouw cliëntdossier opgeslagen in het digitale archief.

–    Naam en contactgegevens voor het voortraject aan mijn dienstverlening zoals kennismaking en het offertetraject bewaar ik maximaal 3 maanden tot na ons laatste contact wanneer dit niet tot een traject geleid heeft.
–    Na afronding van mijn dienstverlening aan jou, houd ik mij aan de wettelijke bewaartermijn van 20 jaar voor het cliëntdossier. Mocht jij jouw dossier binnen dit tijdsbestek nodig hebben dan kan dat zijn vanwege een vervolgactie.
–    Conform wettelijke bewaartermijn bewaar ik factuurgegevens 7 jaar.
–    Wanneer je mij toestemming geeft voor het plaatsen van een recensie op mijn website en/of social media, dan bewaar ik die recensie met jouw voor- en achternaam, e-mailadres en leeftijd op het moment van schrijven voor zolang ik deze recensie wil gebruiken. Of totdat de toestemming door jou wordt ingetrokken.
–    Andere persoonsgegevens verwijder ik binnen een maand nadat je jouw toestemming hebt ingetrokken.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Eigenstijl Leefstijlcoaching neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Eigenstijl Leefstijlcoaching) tussen zit. Eigenstijl Leefstijlcoaching gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

–    Microsoft Office programma’s voor het bijhouden van verslagen en (gezondheids)testen.
–    Online boekhoudprogramma via www.snelstart.nl
–    Google Analytics: voor informatie over het gebruik van mijn website, zodat ik mijn website kan optimaliseren. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd waardoor jouw IP-adres nadrukkelijk niet wordt gebruikt in Google Analytics. Bovendien heb ik ‘gegevens delen’ uitgezet en maak ik geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies. Via www.google.com vind je meer informatie over hun privacybeleid en bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Eigenstijl Leefstijlcoaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken zoals hierboven genoemd sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Eigenstijl Leefstijlcoaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Indien ik langdurig ziek raak of kom te overlijden, zal Bianca Borgsteyn mijn praktijk waarnemen. De cliëntendossiers zullen aan haar worden overgedragen.

Cookies of vergelijkbare technieken die Eigenstijl Leefstijlcoaching gebruikt

Eigenstijl Leefstijlcoaching gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Eigenstijl Leefstijlcoaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Eigenstijl Leefstijlcoaching een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander: een door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar tiny@eigenstijlleefstijlcoaching.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Eigenstijl Leefstijlcoaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Hoe Eigenstijl Leefstijlcoaching persoonsgegevens beveiligt

Eigenstijl Leefstijlcoaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via tiny@eigenstijlleefstijlcoaching.nl.

Tot slot

Eigenstijl Leefstijlcoaching heeft het recht om de dienstverlening, privacyverklaring en de algemene voorwaarden aan te passen. Raadpleeg de actualiteit daarom regelmatig.

Deel dit blog