Gedachtekracht

“A negative mind will never give you a positive life” was een quote die ik eens postte op Facebook. Dit is zo ontzettend waar. De kracht van je gedachten is enorm. Dat geldt voor positieve én negatieve gedachten.

Gedachten als “Ik trek nu eenmaal slechte mannen/vrouwen aan”, “Mijn leven is gedoemd te mislukken”, “Met mijn achtergrond zal ik nooit carrière maken” hebben een vernietigender impact dan je zelf in de gaten hebt.

Bewust versus onbewust

Ons bewustzijn bestaat voor maximaal 5% bewust gedrag en voor 95% uit onbewust gedrag. Alles wat er om je heen en binnen in jou gebeurt, wordt door jouw onderbewustzijn gefilterd, gerangschikt, beoordeeld. Als je onderbewustzijn aan het werk is dan merk je dat doordat je beelden, geluiden, gevoelens etc. doorkrijgt. Intuïtie en déjà vu’s zijn daar duidelijke voorbeelden van.

Je onderbewuste doet mee in je gedachtestroom. In je directe omgeving ervaar je aanwijzingen die jouw gedachten bevestigen. De illusionist Victor Mids, bekend van zijn programma Mindf*ck, maakt hier bijvoorbeeld handig gebruik van. 

Placebo en nocebo

In de medische wereld is het fenomeen placebo al lange tijd bekend: cliënten krijgen een pil waarvan gezegd wordt dat deze een genezende werking heeft. De cliënt voelt zich na gebruik daadwerkelijk beter en achteraf blijkt dat er sprake was van een neppil. Andersom bestaat er ook een nocebo effect. Mensen kunnen zo sterk geloven in de negatieve (bij)werkingen van een pil dat ze er daadwerkelijk klachten van gaan ervaren.

Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar het pla- en nocebo effect. In dit onderzoek is een groep proefpersonen verteld dat ze blootgesteld zijn aan negatieve WiFistraling terwijl er in de ruimte geheel geen WiFi ís. De personen ervaren desondanks fysieke veranderingen: //www.nemokennislink.nl/publicaties/misleidende-media-bron-van-stralingsgevoeligheid/

Positieve doelstelling

Het formuleren van een positieve doelstelling is stap 1 naar een positieve mindset. Sowieso is het werken aan een persoonlijke doelstelling erg motiverend om te doen. Dat kan een doelstelling op allerlei vlakken zijn: denk aan werk, relatie of gezondheid. Alleen als je de doelstelling voor je ziet en doorvoelt heeft hij kans van slagen. Geloof en overtuiging zijn doorslaggevend. Het maken van stappen is dan niet moeilijk. De stappen vormen immers hulpmiddelen om jouw positieve doelstelling te bereiken.  

‘Denk’ jezelf gezond!

Zie jezelf in je mooiste vorm of leven voor je. Kijk er niet naar vanaf een afstand, maar verplaats jezelf ín dat moment. Wat zie je, waar ben je, wat voel je, wat doe je en wie zijn er om je heen?

Een manier om positieve gedachten te stimuleren is een gevoel van dankbaarheid op te roepen. Dat kan door een mooie herinnering op te halen en hem opnieuw te beleven. Een andere is om aan het eind van iedere dag even stil te staan bij een aantal zaken waar je die dag dankbaar voor bent geweest.

Ik wens je veel positieve gedachtekracht toe!